Афіцыйны сайт

Задачы і функцыі

Аддзел запісу актаў грамадзянскага стану Ваўкавыскага раённага выканаўчага камітэта (далей – аддзел ЗАГС) утвораны Ваўкавыскім  раённым выканаўчым камітэтам (далей – райвыканкам), з'яўляецца яго структурным падраздзяленнем і ўваходзіць у сістэму Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь (далей – Міністэрства юстыцыі).

 Аддзел ЗАГС па агульных пытаннях сваёй дзейнасці падпарадкоўваецца райвыканкаму, а па пытаннях рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў сферы юстыцыі – Міністэрству юстыцыі. У сваёй дзейнасці кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, Грамадзянскім кодэксам Рэспублікі Беларусь, Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і, законамі Рэспублікі Беларусь, указамі і дэкрэтамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, нарматыўнымі прававымі актамі Міністэрства юстыцыі, рашэннямі райвыканкама і распараджэннямі старшыні райвыканкама, сапраўдным Палажэннем, іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Аддзел ЗАГС ажыццяўляе свае паўнамоцтвы ў граніцах Ваўкавыскага  раёна.

Асноўнымі задачамі аддзела ЗАГС з'яўляюцца:

1. Правільная, поўная і своечасовая рэгістрацыя актаў грамадзянскага стану ў дакладнай адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і ў мэтах абароны асабістых і маёмасных праў грамадзян;

2. Забеспячэнне рэалізацыі асноўных напрамкаў дзяржаўнай сямейнай палітыкі Рэспублікі Беларусь па ўмацаванні духоўных асноў сям'і і павышэнні яе прэстыжу ў грамадстве;

3. Прававая асвета насельніцтва па пытаннях заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і і парадку рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану.

Аддзел ЗАГС у мэтах выканання ўскладзеных на яго задач ажыццяўляе наступныя функцыі:

1. Выконваерэгістрацыю нараджэння, смерці, заключэння шлюбу, усынаўлення (удачарэння), устанаўлення бацькоўства (мацярынства), перамены прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку, скасавання шлюбу па рашэннях судоў, якія ўступілі ў законную сілу да 1 верасня 1999 г., зніжэнне шлюбнага ўзросту ў выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

2. Падрыхтоўвае матэрыялы і складае заключэння аб перамене грамадзянамі Рэспублікі Беларусь прозвішч, уласных імён і імёнаў па бацьку, накіроўвае іх у галоўнае ўпраўленне юстыцыі Гродзенскага  абласнога выканаўчага камітэта для выдачы дазволаў на перамену прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку;

3. Падрыхтоўвае матэрыялы і складае заключэнніаб унясенні змяненняў, дапаўненняў, выпраўленняў у запісыактаў грамадзянскага стану ў выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

4. Уносіць змяненні, дапаўненні, выпраўленні ў запісы актаў грамадзянскага стану ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

5. Аднаўляе і анулюе запісы актаў грамадзянскага стану на падставе рашэнняў судоў;

6. Забяспечвае правядзенне па жаданні бацькоў урачыстай рэгістрацыі нараджэння дзіцяці і ўрачыстай рэгістрацыі заключэння шлюбу пры жаданні на гэта асоб, якія ўступаюць у шлюб;

7. Прымае ад сельскіх выканаўчых камітэтаў першыя і другія экзэмпляры запісаў актаў грамадзянскага стану, правярае правільнасць іх афармлення;

8. Вядзе ва ўстаноўленым парадку ўлік запісаў актаў грамадзянскага стану;

9. Накіроўвае другія экзэмпляры запісаў актаў грамадзянскага стану, якія падлягаюць статыстычнай апрацоўцы, у органы дзяржаўнай статыстыкі;

10. Накіроўвае другія экзэмпляры запісаў актаў грамадзянскага стану, не дзейнікі статыстычнай апрацоўцы, у архіў органаў запісу актаў грамадзянскага стану галоўнага ўпраўленняюстыцыі Гродзенскага  абласнога выканаўчага камітэта;

11. Перадае ў Ваўкавыскі  аддзел Гродзенскага  абласнога кіравання фонда сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь копіі запісаў актаў аб смерці на папяровых носьбітах і ў электронным відзе;

12. Прадстаўляе ў галоўнае ўпраўленнеюстыцыі Гродзенскага  абласнога выканаўчага камітэта ўстаноўленыя справаздачы ў парадку, прадугледжаным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

13. Забяспечвае ўлік і захоўванне першых экзэмпляраў актаў    грамадзянскага стану і другой дакументацыі на працягу ўстаноўленых тэрмінаў;

14. У выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, выдае паўторныя пасведчанні аб рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану;

15. Выдае даведкі, пасведчанні аб рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану, а таксама даведкі, звязаныя з другімі дзеяннямі аддзела ЗАГС, на працягу ўстаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь тэрмінаў;

16. Выдае копіі запісаў актаў грамадзянскага стану па запытах пракуратуры, суда, органаў следства, дазнання і натарыяту ў сувязі са знаходжаннем спраў у іх вытворчасці, а таксама консульскіх устаноў Рэспублікі Беларусь, органаў запісу актаў грамадзянскага стану, Міністэрства юстыцыі і другіх дзяржаўных органаў (службовых асоб) у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

17. У выпадку адсутнасці адпаведнага запісу акта грамадзянскага стану аддзел ЗАГС выдае паведамленне аб адсутнасці запісу акта грамадзянскага стану;

18. Вывучае і абагульняе практыку прымянення заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і пры рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану, уносіць у галоўнае ўпраўленне юстыцыі Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта прапановы па распаўсюджванні станоўчага вопыту працы аддзела ЗАГС;

19. Правярае прытрымліванне заканадаўства Рэспублікі Беларусь службовымі асобамі  сельскіх выканаўчых камітэтаў пры рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану;

20. Аказвае метадычную дапамогу службовым асобам сельскіх выканаўчых камітэтаў, якія ажыццяўляюць рэгістрацыю актаў грамадзянскага стану, абагульняе і распаўсюджвае станоўчы вопыт іх работы;

21. Праводзіць лекцыі, размовы сярод насельніцтва, выступае ў сродках масавай інфармацыі з растлумачэннем заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і, парадку рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану;

22. Аказвае насельніцтву дадатковыя платныя паслугі, звязаныя з рэгістрацыяй актаў грамадзянскага стану;

23. Ажыццяўляе прыём грамадзян і разглядае звароты ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, у тым ліку па заяўным прынцыпе «адно акно»;

24. Ажыццяўляе асобны ўлік заяў грамадзян па пытанні выдачы даведак і іншых дакументаў, якія ўтрымліваюць факты, якія маюць юрыдычнае значэнне;

25. Забяспечвае ўлік, захоўванне і расходаванне бланкаў пасведчанняў аб рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану, а таксама захоўванне гербавай пячаткі;

26. Выконвае іншыя функцыі, прадугледжаныя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.