Афіцыйны сайт

Неабходныя дакументы

ДАКУМЕНТЫ, неабходныя для заключэння інвестыцыйнага дагавора:

ü   заява аб заключэнні інвестыцыйнага дагавора;

ü  праект інвестыцыйнага дагавора, падпісаны інвестарам (інвестарамі), у тым ліку  яго электронная копія;

ü  копія (без натарыяльнага засведчання) пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі інвестара (інвестараў) (для юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў - рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь), выпіска з гандлёвага рэгістра краіны месца знаходжання інвестара (інвестараў) або іншы эквівалентны доказ юрыдычнага статусу інвестара (інвестараў) у адпаведнасці з заканадаўствам краіны яго месца знаходжання (для юрыдычных асоб - нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь, замежных арганізацый, якія не з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі), выдадзеныя не пазней за тры месяцы да даты рэгістрацыі заявы аб заключэнні інвестыцыйнага дагавора;

ü   завераная ва ўстаноўленым парадку копія дакумента, які сведчыць асобу інвестара (інвестараў) (для фізічных асоб);

ü  аформленыя ў адпаведнасці з усталяванымі заканадаўствам патрабаваннямі копіі (без натарыяльнага засведчання) дакументаў, якія пацвярджаюць намеры інвестара (інвестараў) заключыць інвестыцыйны дагавор, а таксама дакументаў, якія пацвярджаюць паўнамоцтвы асобы (асоб), якая падпісала праект інвестыцыйнага дагавора, на яго падпісанне (для юрыдычных асоб, замежных арганізацый, якія не з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі);

ü   аформленыя ў адпаведнасці з усталяванымі заканадаўствам патрабаваннямі копіі (без натарыяльнага засведчання) устаноўчых дакументаў інвестара (інвестараў) (для юрыдычных асоб, замежных арганізацый, якія не з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі);

ü  аформленыя ў адпаведнасці з усталяванымі заканадаўствам патрабаваннямі копіі (без натарыяльнага засведчання) аўдытарскага заключэння (для юрыдычных асоб - рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь), або заключэння па выніках правядзення фінансавага Due Diligence, або аўдытарскага заключэння міжнароднага стандарту ISA 700 з перакладам на беларускую ці рускую мову ( для юрыдычных асоб - нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь, замежных арганізацый, якія не з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі) за два гады, што папярэднічаюць даце рэгістрацыі заяўлення аб заключэнні інвестыцыйнага дагавора, а для інвестара (інвестараў), з даты стварэння якога прайшло менш за два гады, - за перыяд дзейнасці, якія змяшчаюць ацэнку фінансавага стану інвестара (інвестараў), яго магчымасцяў па ажыццяўленні заяўленых інвестыцый, выпіска банка аб астатку грашовых сродкаў на банкаўскім рахунку, лісты банкаў і (або) іншыя дакументы (пры іх наяўнасці), якія пацвярджаюць намеры крэдытораў (банкаў), іншых асоб даць сродкі для рэалізацыі інвестыцыйнага праекта ў форме крэдытаў, пазык, пазык з ўказаннем арыентыровачных сум прадастаўляемых сродкаў і ўмоў іх прадастаўлення;

ü  фінансава-эканамічнае абгрунтаванне інвестыцыйнага праекта, якое змяшчае звесткі аб аб'екце ажыццяўлення інвестыцый, тэрміне рэалізацыі інвестыцыйнага праекта і чакаемым сацыяльна-эканамічны эфекце, іншую інфармацыю, якая характарызуе інвестыцыйны праект (па меркаванні інвестара (інвестараў). Фінансава-эканамічнае абгрунтаванне інвестыцыйнага праекта складаецца ў адпаведнасці з тыповай формай, зацверджанай Міністэрствам эканомікі, з улікам асаблівасцяў ажыццяўлення відаў эканамічнай дзейнасці ў рамках інвестыцыйнага праекта і спецыфікі інвестыцыйнага праекта.
У выпадку прадстаўлення заявы аб заключэнні інвестыцыйнага дагавора і (або) дакументаў, указаных у частцы першай гэтага пункта, не на дзяржаўных мовах Рэспублiкi Беларусь такія заявы і (або) дакументы павінны быць перакладзены на беларускую або рускую мову. Вернасць перакладу або сапраўднасць подпісаў перакладчыка павінна быць засведчана натарыяльна.

Дакументы, выдадзеныя на тэрыторыі іншай дзяржавы, павінны быць легалізаваны ў дыпламатычных прадстаўніцтвах або консульскіх установах Рэспублікі Беларусь, калі іншае не прадугледжана міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь.
У выпадку, калі праектам інвестыцыйнага дагавора прадугледжваецца яго заключэнне дзвюма і больш інвестарамі, то заява аб заключэнні інвестыцыйнага дагавора можа быць прадстаўлена адным з іх. Пры гэтым дакументы, названыя ў абзацах трэцім - сёмым часткi першай гэтага пункта, прадстаўляюцца ў дачыненні да кожнага інвестара.